Spotmaster bestaat sinds 2005 en heeft haar platform zelf gebouwd, zelf in beheer en verwerkt de in praktijk opgedane ervaringen ook zelf direct in de webapplicatie. Doordat iedere klant informatie via internet kan raadplegen, is Spotmaster wereldwijd actief. Om de gegevens te kunnen raadplegen is het noodzakelijk dat deze door middel van een device met internet (wifi, SIM) wordt gegenereerd. Dit kan een voertuigvolgsysteem zijn, een personal tracker of een NFC-oplossing.

Ons doel is om met in eigen beheer ontwikkelde software op een laagdrempelige en betaalbare manier de transparantie, de efficiency en de kwaliteit van een buitendienst te vergroten door het geautomatiseerd verschaffen van realtime managementinformatie. Hiervoor is een webapplicatie ontwikkeld die in licentievorm wordt verkocht en feitelijk dient als interface tussen uw buitendienst en uw ERP-systeem, ongeacht of u kleine zelfstandige, een regionaal opererend bedrijf of multinational bent.

Spotmaster is een echt IT bedrijf dat als doel heeft om een wereldspeler te worden op het gebied van automatiseren van buitendiensten. Op dit moment is Spotmaster een van de grootste aanbieders van Nederland en is de uitbreiding in de rest van de wereld een feit geworden. De verkoop is nu bijvoorbeeld ook gestart in Oost-Europa en het Afrikaanse continent.

De continuïteit van onze organisatie is afhankelijk van het goed functioneren van onze ICT faciliteiten zoals servers, datacenters en computerruimten, maar ook de beschikbaarheid van medewerkers en hun handelen bij mogelijke calamiteiten is van groot belang.
Om een goede en betrouwbare werking van de Spotmaster®-applicatie te garanderen zijn er diverse maatregelen genomen die de continue en gedegen werking borgen. Naast tal van technische maatregelen zijn er tevens op organisatorisch gebied processen ingericht om in geval van calamiteiten snel en adequaat te kunnen handelen.

Eigen programmeurs

Alle programmatuur die behoort tot de applicatie van Spotmaster wordt in eigen beheer bedacht, ontwikkeld, geschreven en beheerd. Hierdoor is de organisatie niet afhankelijk van derden.

Serverpark

De continuïteit van de applicatie is in grote mate afhankelijk van de server waarop deze is geïnstalleerd. Om deze continuïteit te kunnen garanderen heeft Spotmaster een uitgebreid serverpark dat in drievoud is uitgevoerd. Doordat de drie servers regelmatig worden gesynchroniseerd, worden de gegevens op drie plaatsen, in drie verschillende landen in Europa geregistreerd en bewaard.

Storingen / downtime

Ondanks dat de kans op storingen of down time van de server uiterst klein is door de drievoudige backup, bestaat er altijd de kans dat er storingen optreden in bijvoorbeeld het GSM-netwerk of in de unit zelf. In het geval van storingen zal de unit tot een maximum van ongeveer een week alle gegevens lokaal opslaan. Nadat de storing is verholpen wordt dit alsnog naar de server gezonden.

Continuity-scan

Als onderdeel van het centrale beleid wordt er door middel van een kwartaalscan een overzicht gemaakt van alle actuele risico’s in de IT-infrastructuur. Nadere uitwerking daarvan biedt inzicht op detailniveau waar de continuïteit van onze applicatie meeste risico’s loopt. Vervolgens wordt samen met de directie een plan van aanpak opgesteld. Met de voorgestelde maatregelen zullen de risico’s worden beperkt. Tevens worden er controlemomenten ingebouwd, zodat genomen maatregelen ook binnen de organisatie worden geborgd.