Automatisering van uw buitendienst

Bedrijven zijn gewend om hun werkprocessen zo goed mogelijk te managen, om zo doelstellingen op het gebied van groei, kwaliteit of efficiency te kunnen bereiken. Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van bijvoorbeeld ERP-systemen die processen binnen de kantooromgeving automatiseren en borgen.

Voor de buitendienst bestaan er veel minder toepassingen, aangezien de ambulante medewerker vaak niet in de buurt van een PC is, of om welke andere reden dan ook. Vaak wordt volstaan met een werkbon die op papier wordt ingevuld, of een digitale versie, die als PDF wordt verwerkt.

Spotmaster automatiseert de hele workflow van uw buitendienst, van werkorder tot factuur, middels een zogenoemde “Native-app” waardoor de medewerker ter plaatse zijn werkbonnen kan afwerken en waarbij geborgd wordt dat de betreffende werkbon altijd volledig en correct wordt ingevuld.

Wij ontwikkelen voor iedere organisatie de bedrijfsapp op maat, hetgeen inhoudt dat we op basis van de door de klant aangegeven werkprocessen, samen met de klantspecifieke papieren documenten zullen worden verwerkt in een digitale vorm waarin zelfs de huisstijl van het desbetreffende bedrijf wordt geïmplementeerd. Doordat Spotmaster alle benodigde knowhow en capaciteit in eigen huis heeft, zijn wij in staat om binnen een week uw buitendienst, middels onze bedrijfsapp, op deze wijze te automatiseren.

Workflow van Spotmaster

  • Digitale werkbon en borging workflow op maat in de huisstijl van de klant, die per e-mail in PDF formaat verstuurd kan worden
  • Snel en betaalbaar ontwikkeld, specifiek voor uw toepassingen
  • Hardware onafhankelijk
  • Toepasbaar met elk mobiel besturingssysteem (Android, iOS en Windows 8)
  • Koppeling met andere Spotmaster-toepassingen, doordat gebruik wordt gemaakt van hetzelfde platform
  • Eigen formulieren digitaal invullen en realtime verwerken. Denk aan schaderapporten, opnames, kwaliteitscontroles, etc
Contact Workflow App